Det haster med en kraftig justering på sjeldenfeltet

Personer med sjeldne diagnoser og sykdommer kan ikke bare bli hørt hvert skuddår, skriver Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 9. februar 2024