En livsviktig eksportsatsing

I forbindelse med Regjeringens lansering av helsenæring som eksportsatsing, hadde lederne i NHO, LO og LMI en felles kronikk i E24.

Publisert 9. februar 2024

Hvert sekund får tre pasienter over hele verden hjelp av produktene fra en fabrikk på Lindesnes. Dette selskapet alene står for to prosent av norsk fastlandseksport.

Eksportinntektene fra olje og gass skal avta i årene fremover. Dersom Norge ikke øker eksporten av andre varer vil vi ende opp med å kjøpe betydelig mer fra utlandet enn det vi selger. Dette handelsunderskuddet må vi håndtere. Samtidig blir vi stadig flere eldre, og færre i arbeid som betaler skatt for å finansiere velferdssamfunnet.

Les hele kronikken i E24