Hvordan håndtere kostnader til dyre legemidler ved ultrasjeldne tilstander?

Dagens praksis for fordeling av kostnader kan utfordre hensynet til god økonomisk styring og et likeverdige og rettferdig tjenestetilbud, skriver Jan Frich, administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus, i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 9. februar 2024