EMA skal undersøke mulige konsekvenser av Novo Nordisks oppkjøp av fabrikker fra Catalent

Eli Lilly har uttrykt bekymring for oppkjøpet, ettersom noen av selskapets produkter produseres ved de berørte anleggene, skriver Medwatch.

Publisert 12. februar 2024