LMI til HealthTalk etter forskningsavsløring: – Industrien publiserer studieresultater

HealthTalk følger opp saken om studier som ikke publiseres, og siterer både LMIs Ina Dahlsveen og MSDs Hilde Enserink. Dahlsveen reagerer på uttalelsene til Jan-Ole Hesselberg, programsjef i Stiftelsen Dam.

Publisert 12. februar 2024
Faksimile Healthtalk mandag 12. februar 2024

HealthTalk har gått gjennom informasjon om alle de aktuelle norske studiene på ClinicalTrials.gov, og den viser at kun én av de 94 studiene var initiert av en ekstern sponsor. En sponsor er i studiesammenheng den parten som finansierer en klinisk studie. Alle de andre studiene på listen er såkalte forskerinitierte studier, som er gjennomført uavhengig av eksterne parter, skriver HealthTalk.

Hilde Enserink understreker at industrien er forpliktet til å publisere alle funn relatert til sine legemidler, og Ina Dahlsveen syns det er trist hvis saker og uttalelser som denne potensielt bidrar til å skremme pasienter fra å delta i kliniske studier på nye legemidler. 

Les mer på healthtalk.no