Nedgang i forsyningsproblemer i 2023

Legemiddelfirmaene har meldeplikt til DMP dersom de ser at det kan bli forsyningsproblemer til det norske markedet. I 2023 fikk vi 1403 slike meldinger på legemidler til mennesker. Det er en nedgang fra 2022, skriver...

Publisert 14. februar 2024