MedWatch: – Håper på en åpen og bred prioriteringsdebatt

– Vi noterer oss at de åpner for mer enn de har gjort tidligere når det kommer til samfunnsperspektiv, sier LMI-direktør Leif Rune Skymoen.

Publisert 15. februar 2024

– Umiddelbart kan jeg si at det er en milepæl i seg selv at vi får høre disse anbefalingene fra gruppen nå. Det er også fint å høre helseministerens vurderinger på at vi må bruke ressursene i helsetjenesten på en bærekraftig måte, det skal være rettferdig og vi skal ha et godt helsevesen også i fremtiden sier Skymoen til MedWatch. 

Han legger til at synes det er fint at helseministeren sier hun håper at debatten skyter fart. 

Les saken i MedWatch