Frp: Forventer at anbefalingen om brukere og legers stemmerett i Beslutningsforum følges opp

– Frp har lenge pekt på at hovedutfordringen med godkjenningen av nye legemidler er at det kun er direktørene i de regionale helseforetakene som bestemmer, sier Bård Hoksrud (Frp), skriver MedWatch.

Publisert 16. februar 2024