Prioritering: Må vi få inn samfunnsperspektivet? Jeg har flere reservasjoner

Flere helseøkonomer mener at den forventede produktivitetsgevinsten bør hensyntas i vurderinger av nye metoder – vi må få inn samfunnsperspektivet. Jeg har flere reservasjoner, skriver Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi ved BI i et...

Publisert 19. februar 2024