Voksenvaksinasjonsprogram: – Veldig bra at så mange engasjerer seg nå

Den siste tiden har aktører fra hele helse-Norge etterlyst etablering av et voksenvaksinasjonsprogram. – Veldig bra at mange engasjerer seg, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg, folkehelserådgiver i LMI.

Publisert 27. februar 2024

LMI og LMIs vaksinegruppe har de siste årene skrevet minst 30 artikler og kronikker om voksenvaksinasjonsprogram, deltatt i debatter og radioprogrammer, holdt innlegg på ulike møter og konferanser, og arrangert møter selv. Nå er mange flere med på laget og roper i kor  – fra lederplass i aviser, og i morgenprogrammer på radio og TV.

I 2015 kom forslaget i Legemiddelmeldingen og i 2018 ga Folkehelseinstituttet anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om implementering av et voksenvaksinasjonsprogram.

Anne Margrethe Hausken Nordberg

–  Politikerne kan ikke unngå å legge merke til at ønsket om voksenvaksinasjon har bred forankring, sier Hausken Nordberg. – Oppropet i Aftenposten, fra hele 19 aktører, er et bevis på det. Det er unikt når pasientforeninger, profesjonsforeninger, bransjeforeninger og fagmiljøer samler seg om en sak. Vi håper  dette bidrar til at voksenvaksinasjonsprogrammet rulles ut fra 2025. Det vil i så fall være svært gledelig! Samtidig er vi opptatt av at innholdet i programmet skal bli best mulig for både innbyggere, kommuner, helsetjenesten og samfunnsøkonomien. Det at en vaksine blir del av et program betyr ikke nødvendigvis at den blir gratis for innbyggerne, og dette er negativt med tanke på sosial ulikhet i helse. De 19 aktørene forventer at anbefalte vaksiner som er dokumenterte kostnadseffektive finansieres av det offentlige, og at det etableres en digital løsning som gir oversikt og påminnelser.  Etter Folkehelseinstituttets utredning i 2018 har det kommet til nye vaksiner, og dersom de anbefales og er kostnadseffektive må også disse inkluderes i program og finansieres av det offentlige. Drømmen er at politikerne viser vilje til å investere i forebygging. Det vil lønne seg, sier Hausken Nordberg. 

Line Storesund Rondan (GSK), leder i LMIs vaksinegruppe

Line Rondan, leder i LMIs vaksinegruppe, gleder seg også over det store engasjementet vi nå ser for å få til et program.

– Dagens situasjon, med manglende kunnskap om vaksiner til voksne og manglende finansiering, innebærer at mange vaksiner i praksis kun er tilgjengelige for personer med god kunnskap på feltet, samt mulighet til å betale selv. Både av hensyn til den enkelte og samfunnet, tilsier denne situasjonen at det haster å få etablert et voksenvaksinasjonsprogram, sier Rondan.

Her er et utdrag av engasjementet  de siste ukene:

I tillegg har LMI og vaksinegruppa vært delaktig i disse:

Kronikk: Vaksiner – informere eller ikke informere

LMI i EKKO: Hvilke vaksiner trenger du?

Opprop i Aftenposten med 19 aktører, inkludert LMI: Norge trenger et vaksinasjonsprogram for voksne – nå!

DM Arena Vaksine, panelsamtale: DM Arena Vaksine

Folkehelseforeningen, digital lunsj:  Vaksinasjoner i et folkehelseperspektiv  

…og mange, mange flere: LMI.no – Voksenvaksinasjon