Klasseforskjell i sjelden-behandling

27 europeiske land tilbyr behandling av en sjelden sykdom som én pasient ikke får i Norge, skriver TV2.

Publisert 1. mars 2024