Vil Norge fortsette å feile på sjeldenfeltet?

Kostnadseffektiviteten ved behandling av mange sjeldne diagnoser vurderes som lavere enn hva som er reelt, skriver økonomer fra tre legemiddelselskaper i en kronikk i Dagens Medisin.

Publisert 1. mars 2024