Helse- og samhandlingsplanen: Begraver «Én innbygger – én journal»

Én innbygger, én journal erstattes med «en strategi for digitalisering der vi går stegvis fram og henter ut gevinster underveis», sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, skriver Medwatch.

Publisert 4. mars 2024