LMI styrker samarbeidet med biotek-selskaper 

LMI etablerer ny bioteknologi-gruppe for ledere av selskap i utviklingsfase. - Dette er selskap som kan bli avgjørende for norsk framtidig verdiskaping. De utvikler bærekraftige medisinske løsninger som er etterspurt verden over, sier Leif Rune...

Publisert 5. mars 2024

BIOTEK-SJEFER: (f.v) Per Walday (Exact Therapeutics), Monica Larsen (LMI), Carlos de Sousa (Ultimovacs), Synnøve Karmøy (BCG, tilstede for å holde en presentasjon), Leif Rune Skymoen (LMI), Erik Skullerud (Insider), Erik Digman Wiklund (Circio), Ronny Skuggedal (PCI Biotech), Kjetil Hestdal (Caedo Oncology ) og Arne Dessen (AlgiPharma). | Foto: Anne Grete Storvik

Norway Bio, som er en gruppe av norske biotek-selskap, og LMI danner Norwegian Biotech CEO Group i LMI. LMI arbeider etter tre strategiske pilarer: Å understøtte utviklingen av innovative medisinske løsninger, sikre tilgjengeliggjøring av disse til det beste for pasienten – og fremme utvikling og vekst gjennom en aktiv næringsutvikling.  

– Vi ser fram til å bli en del av, og nyte godt av den erfaringen og politiske kraften LMI har som interesseorganisasjon. Vi er ulike selskaper på ulikt sted i utviklingen, men møter mange av de samme utfordringene med rammevilkårene. Disse må vi ta tak i, og det gjør vi aller best sammen og sammen med LMI, sier Erik Skullerud på vegne av selskapene i Norway Bio.  

– Etableringen av bioteknologi-gruppen skjer på et svært godt tidspunkt. Partiene arbeider nå fram sine politiske program for neste stortingsperiode. Alle partier som ønsker å legge til rette bærekraftig næringsutvikling bør lytte, sier Skullerud. 

– Vi er glade for at vårt samarbeid med oppstartselskapene nå settes mer i system, og at vi får en tettere dialog med dem. De er en viktig del av utviklingen av bransjen i Norge, sier Skymoen.  

Helhetlige verdikjeder i Norge gir høyest verdiskaping 
Eksportstrategien som regjerningen la fram i februar bekreftet at Norge har fremragende forskningsmiljøer og at det investeres godt i forskning innen livsvitenskap i Norge. Det er også en betydelig eksport på 22 milliarder fra helseindustrien, der 70 prosent er fra legemiddelproduksjon. Mange av de store internasjonale selskapene er til stede i Norge. Det etableres også en høy andel selskap innen livsvitenskap, men få blir oppskalert i Norge slik at verdien som allerede er investert kan utløses her.  

– Vi kan på mange måter si at forskningsresultater innen helse- og livsvitenskap er en råvare som Norge eksporterer, og dermed gis den store verdiskapingen til utlandet. Ved å samle bioteknologiselskapene i LMI kan vi bidra til at deres interesser blir hørt. Norge trenger nye bærekraftige næringer – dette er selskaper verdt å satse på, i en næring verdt å satse på, sier Leif Rune Skymoen.  

Et helhetlig økosystem  
Norge har et svært godt økosystem med inkubatorer og klynger, i tillegg til et virkemiddelapparat som hjelper selskapene i tidlig fase. Regjeringen har vedtatt å satse på helseindustri, og i den sammenhengen må virkemiddelapparat i enda større grad tilpasses de lange utviklingsløpene med høy risiko som bioteknologiselskap må gjennom. 

– Vi ser fram til å utvikle norsk helseindustri i samspill med økosystemet og med myndighetene. Sammen skal vi jobbe for at disse biotekselskapene lykkes. De spiller en avgjørende rolle i utviklingen av en ny norsk næring som skal bidra til å betale for velferden vår framover, sier Skymoen. 

SELSKAPENE I NORWEGIAN BIOTECH CEO GROUP

 • Nadeno Nanoscience
 • ClexBio
 • AlgiPharma
 • Ultimovacs
 • Insider Group
 • Circio
 • Tribune Therapeutics
 • Arcticzymes
 • Hubro Therapeutics
 • Caedo Oncology
 • Kornferry
 • Oncoinvent
 • BerGenBio
 • Nykode Therapeutics
 • Zelluna
 • Lytix Biopharma
 • Domore Diagnostics
 • Exact Therapeutics
 • Agiana
 • PCI Biotech
 • Pluvia Biotech