Fedmemedisin: Kan reglene endres?

Spørsmålet er om vi i et samfunnsperspektiv ønsker å gi pasienter rettferdig behandling før sykdom oppstår, skriver Mette Svendsen, leder i Norsk forening for fedmeforskning i en kommentar i Aftenposten.

Publisert 6. mars 2024