Oppdrag til Sykehusinnkjøp: Skal bidra internasjonalt innen etisk handel og miljø

Sykehusinnkjøp HF har fra sine eiere i 2024 fått i oppdrag å bidra i internasjonalt samarbeid innenfor anskaffelser, etisk handel og miljøområdet (samfunnsansvar), skriver Anbud365.

Publisert 6. mars 2024