Arrangerte Helse og Fremtid for tiende gang

Novartis og LMI arrangerte fredag konferansen Helse og Fremtid 2024. Der spurte vi hvordan norsk helsesektor vil se ut i 2044.

Publisert 11. mars 2024
ØNSKET VELKOMMEN: daglig leder i Novartis Norge Veronika Barrabés

– Vi har et av verdens beste helsevesen. Likevel har vi en underfinansiert sektor som løper etter kostnadene, leger og sykepleiere som er overarbeidet, pasienter i kø, ledelse som må jobbe med stadig større underskudd og en strøm av nye initiativer, sier daglig leder i Novartis Norge Veronika Barrabés.

Helsepersonellkommisjonen viser at dersom helsetjenesten skal være minst like god i årene fremover, må utfordringene møtes med tiltak som ikke krever økt bemanning.

Derfor spurte vi stemmer som kan gi nye perspektiver, og som daglig kjenner på disse utfordringene. Blant konferansens deltakere var filosof Einar Øverenget, Health Tech leder Lena Nymo Helle, president i legeforeningen Anne-Karin Rime og Thomas Axelsen i Kreftforeningen. I tillegg var tankesmiene Agenda og Civita til stede, representert av Tiril Rustand Halvorsen og Kristin Clemet. Til slutt ble det panelsamtale med politikerne Erlend Svardal Bøe (H), Bård Hoksrud (Frp) og Odd Einar Dørum (V).

Novartis og LMI mener at de virkelig store og gode samfunnsendringene i Norge skjer med brede forlik i Stortinget – det trenger Norge nå for helsesektoren. Om vi løfter blikket høyere, er verden på vei til å bli stadig mer polarisert, mens vi i Norge fortsatt evner å finne gode politiske løsninger på tvers av partigrensene.

Må tørre å se helheten

Leder i helseklyngen Norway Health Tech, Lena Nymo Helli, er også styreleder i Finnmarkssykehuset. Etter 25 år i farmasøytisk industri kom hun for 4 år siden inn i offentlig sektor. Nymo Helli beskriver det som et kultursjokk.

– Det er et samfunnsoppdrag jeg er veldig stolt av å ha. Men de var et lite kultursjokk å komme inn der, og en bratt læringskurve.

Nymo Helli trekker blant annet frem autonomien i de 257 kommunene og beslutningsstrukturen og spør om det er mulig å fortsette på samme måten. 

– Jeg er upopulær i Alta. Men som styre må vi se den store helheten. Min opplevelse er at det er veldig få som går i fakkeltog for helheten, sier Nymo Helli.

Styrelederen mener det viktigste fremover vil være å tørre å prioritere etter helheten og at ressursene må brukes smartere. Nymo Helli avsluttet innlegget med et tankekors for resten av salen:

– Kanskje vi har både nok folk og penger, men vi evner ikke å omstille oss til å se helheten.  

Må investere riktig

– Vi er i 2044. Politikerne kom med masse utredninger, men de manglet tiltak. Slik åpnet president i Legeforeningen Anne-Karin Rime sitt innlegg.

Rime peker på at for eksempel tiden leger har til direkte pasientrettet arbeid har sunket med 8 timer i uken på norske sykehus de siste 20 årene.

– Nå tar regjeringen noen få grep, men de tar ikke det viktigste. Legene bruker så mye tid på andre ting enn å behandle pasienter. Det er dyr arbeidskraft.

Men hun mener fortsatt at det ikke trengs mer helsepersonell, men at løsningen må ligge i investeringene.

– Hvis vi investerer riktig, trenger vi ikke mer helsepersonell. Det er smarte investeringer som er nøkkelen til økt produktivitet.

Leder av samfunnspolitisk seksjon i Kreftforeningen, Thomas Axelsen, mener en del av løsningen må ligge i teknologien og en del må ligge i politikken. Men noe av det viktigste, mener han, er å snu tankegangen om at helse er en utgift.

– Vi er nødt til å komme dit at helse blir sett på som en investering og ikke en utgift, sier Axelsen.

Gir store gevinster

Administrerende direktør i Legemiddelindustrien Leif Rune Skymoen oppsummerte konferansen.

– Som befolkning må vi ha som forventning i 2044 å være minst like bra som det vi er i dag. Det er ingen selvfølge, sier Skymoen.

Skymoen mener det er viktig at man ser på helse som en investering.

– Å investere i helse gir gevinster også på andre områder.

PANEL: Einar Øverenget, Thomas Axelsen og Lena Nymo Helli og konferansier Terje Svabøe.
PANEL: Odd Einar Dørum (V), Bård Hoksrud (Frp), Erlend Svardal Bøe (H) og konferansier Terje Svabøe.
OPPSUMMERTE: LMIs administrerende direktør Leif Rune Skymoen.