Vil velferdsstaten forvitre?

Med fornuftig, verdibasert prioritering og fortsatt modernisering bør det være fullt mulig å bevare og utvikle våre helse- og omsorgstjenester i samsvar med økende behov. Det skriver Werner Christie i en debattinnlegg i Dagens Medisin.

Publisert 11. mars 2024

Les debattinnlegget i Dagens Medisin