De nye miljøkravene har, ifølge Sykehusinnkjøp, ikke medført noen prisøkning på legemidlene. det skriver MedWatch

De nye miljøkravene har, ifølge Sykehusinnkjøp, ikke medført noen prisøkning på legemidlene. det skriver MedWatch

Publisert 13. mars 2024

Les mer i MedWatch