Fortsatt mulig å melde seg på Helseøkonomisk fagdag

Meld deg på: 11. april arrangerer vi vårens store møteplass innen helseøkonomi. Denne gangen om prioriteringsmeldingen og ekspertgruppenes rapporter.

Publisert 19. mars 2024
INNLEDERE: Jan Frich (Foto: Marie Grøttum/Diakonhjemmet sykehus), Gudrun Maria Waaler Bjørnelv (foto: Øystein Horgmo/UiO) og Markus Moe.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng åpner fagdagen. Og ekspertgruppene som har vurdert perspektiv, tilgang og åpenhet til prioriteringsmeldingen blir representert på scenen. En fra hver gruppe kommer for å presentere anbefalingene som er overlevert HOD: Markus Moe fra gruppen som har vurdert åpenhet, Jan Frich fra tilgangsgruppen og Gudrun Maria Waaler Bjørnelv fra perspektivgruppen.

I tillegg skal også Jon Magnussen delta.

Andre som skal på scenen i møtelokalet på Bristol:

 • Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør- Øst og leder av Beslutningsforum
 • Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen Sykehuset Østfold
 • Eline Aas, Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
 • Kirsti Nyhus, General Manager abbvie og leder av LMIs utvalg for pasienttilgang MTU  
 • Robert Nystuen, konstituert direktør Teknologi, Vestre Viken
 • Ole Tjomsland, Helse- Sør Øst
 • Erik Magnus Sæther, Partner Oslo Economics 

Disse politikerne er bekreftet:

 • Tone w. Trøen, H
 • Bård Hoksrud, FrP
 • Truls Vassvik, Ap
 • Siv Mossleth Sp

Se programmet her.

Priser:

LMI-medlemmer: 2500

Ikke-medlemmer: 5000

Ansatte i offentlig sektor og ansatte i pasientforeninger: Gratis

Meld deg på her