Henter erfaringer fra Danmark 

Tilgang til kompetanse, samarbeid og forutsigbare rammebetingelser er tre suksessfaktorer for dansk legemiddelindustri – og viktige læringspunkter fra et studiebesøk til Danmark.

Publisert 21. mars 2024
Anja Verhaug og Klaus Legau, LEO Pharma, Erik Flatmark, Agilera, Magnus Wilhelm Tolleshaug, Vistin Pharma, Monica Larsen, LMI, Karin Øyaas, SIVA, Inger-Lise M. Nøstvik, Kunnskapsbyen Lillestrøm, Roger Evjen (ordfører) og Siri Bjørnstad, Aurskog-Høland kommune, Maria Cathrine Lundstad Aulie, Innovasjon Norge, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, The Life Science Cluster, Lene Nordhus, Powered by Telemark, Delphine Costa, The Life Science Cluster, Ramona Lorentsen, SESAM og Karl Arne Johannessen (ordfører) Nittedal kommune

Ordførere, Innovasjon Norge, SIVA, akademia – og legemiddelselskaper, var med på studiebesøket for å hente erfaringer fra nyetableringer og oppkjøp av legemiddelselskap i Danmark. Studiebesøket var en del av forprosjektet Muligheter på Romerike – farmasøytisk produksjon i regi av Kunnskapsbyen Lillestrøm, The Life Science Cluster og Legemiddelindustrien (LMI). 

Målet med prosjektet er å utløse næringsutvikling innen farmasøytisk industri på Romerike. Helseindustrien framheves som en næring med gode forutsetninger for vekst i fylket og prosjektet ønsker å bidra til å utløse dette potensialet. 

– Danmark satser på tungt på livsvitenskap og farmasøytisk produksjon – og lykkes. Derfor er det naturlig å hente erfaring om hvordan legge til rette for verdiskapning, både for kommunene og for selskapene. Vi har besøkt og fått gode innspill fra LEO Pharma, et av de eldste legemiddelselskapene i Danmark, AGC Biologics og Fuji Film og hørt hvordan Gladsaxe og de andre kommunene rundt København legger til rette for næringsutvikling, sa Monica Larsen, seniorrådgiver i LMI. 

– Vertskapsattraktivitet snakkes ofte om på nasjonalt nivå. Gjennom dette prosjektet ønsket vi å sette søkelyset også på kommunenes rolle og muligheter. Kommuner i randsonen rundt de store byene har muligheter til å tiltrekke seg attraktive arbeidsplasser og langsiktig industri om de satser på livsvitenskap, sa Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO i The Life Science Cluster.

Danmark satser på tungt på livsvitenskap og farmasøytisk produksjon – og lykkes. Derfor er det naturlig å hente erfaring om hvordan legge til rette for verdiskapning, både for kommunene og for selskapene.
Monica Larsen, LMI

Kompetanse og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende 
I Danmark er legemiddelindustrien en solid industri og selskapene er attraktive arbeidsgivere. Samtidig er det sterk konkurranse om arbeidskraften innen livsvitenskap, noe som forsterkes av at flere selskap er lokalisert i samme område i kommunene utenfor København.  

Den viktigste meldingen fra LEO Pharma til norske myndigheter – sentralt og lokalt – er at forutsigbarhet er viktigst for industrien. Legemiddelindustrien er sterkt regulert og har lange utviklingsløp. Dersom et selskap først velger å investere milliarder i infrastrukturen som er nødvendig, da har de et langsiktig perspektiv. Å vite at rammebetingelsene er stabile, vil spille positivt inn i en investeringsbeslutning.  

– Selskapene må danne partnerskap med kommune, og som politiker må du tørre å ha et lenger perspektiv enn fire år når du som lokalpolitiker jobber med næringsutvikling, sa Sven Hauptmann, EVP Technical Development & Supply i LEO Pharma. Selskapet har nylig investert i ny fabrikk der de produserer Fusidin. 

Som politiker må du tørre å ha lenger perspektiv enn fire år når du som lokalpolitiker jobber med næringsutvikling

Sven Hauptmann, LEO Pharma
Sven Hauptmann, EVP Technical Development & Supply i LEO Pharma

Partnerskap er avgjørende også for AGC Biologics – som er en CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization). De hjelper kundene fra tidlig fase, og helt til kommersialisering. Selskapet tilbyr tjenester og produksjon av antistoffer – og avanserte terapier som celleterapier. Selskapet bygger nå en ny fabrikk for å øke kapasiteten og muligheten til å ta inn ny kunder.  

– Langsiktige partnerskap med kundene, men også med akademia og ikke minst kommunen har vært viktig for selskapets vekst. Et godt samarbeid med kommunen er avgjørende for gode prosesser med tillatelser for drift og ekspansjon, sa Lars Chr. F. von Gersdorff, VP Process Development i AGC Biologics. 

Lars Chr. F. von Gersdorff, VP Process Development i AGC Biologics

Bring aktørene sammen! 
Hvorfor valgte Biogen å etablere en ny fabrikk nettopp i Hillerød i Danmark i 2001 – og hvilke kriterier er overførbare til Norge for å få etablering her? Det var spørsmålene delegasjonen stilte Birgitte Thygesen, Head of Business Support, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. 

Hun var sentral i arbeidet med å legge til rette for at Biogen valgte Hillerød, og ble senere nok en gang sentral i Fuji Films oppkjøp av Biogen. Fiji Film investerer 11 milliarder Danske kroner i fabrikken – og utvidelser og bygging er i gang. Tilgang til arbeidskraft, god infrastruktur, mulighet for ekspansjon, samt et genuint ønske fra kommunen eller regionen om å legge til rette for etablering står på lista over de viktigste kriteriene fra en engasjert Thygesen.  

Birgitte Thygesen, Head of Business Support, FUJIFILM Diosynth Biotechnologies

Et annet råd fra Jakob Berg Larsen i LIF, legemiddelindustriens interesseorganisasjon i Danmark, er knyttet til det tilbakevendende behovet for kompetanse. 

– Før kompetansemiljøene og produksjonsmiljøene sammen, slik kan dere hente ut synergier fra eksisterende miljø, og gevinsten fra innovasjonene som oppstår.  

Nordiske konkurransefortrinn 
Legemidler er nå Danmarks største eksportvare, og utgjorde i fjor 17 prosent av all eksport. Det viser at satsing virker. De tre selskapene og LIF løftet også fram bærekraftig produksjon som et nordisk fortrinn som Norge har mulighet til å utnytte bedre. 

– Kravene til at produksjonen skal være bærekraftig øker verden over. Norges tilgang på grønn strøm er et konkurransefortrinn som bare vil bli større i årene framover, sa Berg Larsen. 

– Fem år er kort tid innen legemiddelindustrien og danskenes økning i eksport er et resultat av strategisk satsing. Nå har Norge også vedtatt helseindustri som prioritert eksportsatsing, og regjeringen har lagt fram Veikartet. Går vi sammen i partnerskap slik danskene har gjort, og fyller Veikartet med innhold kan Norge også ta en større andel av en voksende global legemiddelindustri, sa Monica Larsen.