Høringssvar fra LMI: Støtter rekvireringsrett til jordmødre

LMI og LMIs vaksinegruppe støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi jordmødre rekvireringsrett for kikhostevaksine til gravide i uke 24.

Publisert 4. april 2024

Helse- og omsorgsdepartementet har ute på høring et forslag om forskriftsendringer som er
nødvendige for innføring av maternell kikhostevaksinasjon.

I forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram foreslås en tilføyelse i § 3a om at
barnevaksinasjonsprogrammet også skal inkludere vaksinasjon av gravide mot kikhoste
for å hindre alvorlig sykdom hos spedbarn. I tillegg foreslås ny § 4a om kikhostevaksine
til gravide hvor det spesifiseres at dette kan tilbys utenfor helsestasjons- og
skolehelsetjenesten.

Departementet foreslår dessuten at jordmødre gis rett til å rekvirere alle vaksiner som
anbefales til gravide i henhold til nasjonalt vaksinasjonsprogram, og at dette
gjøres ved endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. § 7-1 som
gjelder helsesykepleiere og jordmødres rett til rekvirering.

LMI støtter dette forslaget.

Høringsnotat fra Helse- og omsorgsdepartementet

Høringssvaret fra LMI