Politisk samtale på helseøkonomisk fagdag

Helsepolitikerne på Stortinget kommer til Helseøkonomisk fagdag 11. april, og vi spør Vasvik (Ap), Trøen (H), Hoksrud (FrP) og Mossleth (Sp) om vi får en fremtidsrettet prioriteringsmelding som sikrer en bærekraftig helsetjeneste?

Publisert 4. april 2024

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet kommer for å åpne konferansen og fortelle om regjeringens arbeid med prioriteringsmeldingen.

Ekspertgruppene som har vurdert perspektiv, tilgang og åpenhet til departementets arbeidet med prioriteringsmeldingen blir representert på scenen. Én fra hver gruppe kommer for å se nærmere på hvilke anbefalinger som vil gi de største endringene. Markus Moe kommer fra gruppen som har vurdert åpenhet, Jan Frich fra tilgangsgruppen og Gudrun Maria Waaler Bjørnelv fra perspektivgruppen.

Andre som skal på scenen i møtelokalet på Bristol:

  • Terje Rootwelt, administrerende direktør Helse Sør- Øst og leder av Beslutningsforum
  • Andreas Stensvold, avdelingssjef kreftavdelingen Sykehuset Østfold
  • Eline Aas, Professor – Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
  • Kirsti Nyhus, General Manager AbbVie og leder av LMIs utvalg for pasienttilgang MTU  
  • Robert Nystuen, konstituert direktør Teknologi, Vestre Viken
  • Ole Tjomsland, Helse- Sør Øst
  • Erik Magnus Sæther, Partner Oslo Economics 

Se hele programmet her

Påmelding og priser
LMI-medlemmer: 2500
Ikke-medlemmer: 5000
Ansatte i offentlig sektor og ansatte i pasientforeninger: Gratis

Det er fortsatt mulig å melde seg på her