Halden Pharma er nytt LMI-medlem

Fredag ble Halden Pharma offisielt medlemmer av Legemiddelindustrien (LMI).

Publisert 8. april 2024
NYE MEDLEMMER: F.v: Sebastian Heckerodt (Halden Pharma), Ian Cooper (Halden Pharma), Monica Larsen (LMI), Krzysztof Strekowski (Halden Pharma), Leif Rune Skymoen (LMI).

Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, er glad Halden Pharma nå er en del av arbeidet med å bygge en stor og sterk helseindustri.

– Halden-fabrikken er en viktig brikke i norsk legemiddelindustri og er den fabrikken som har flest ansatte. Prange Group og Adragos Pharma er profesjonelle og dyktige aktører i det internasjonale kontraktsproduksjonsmarkedet. Vi gleder oss til at de nå skal videreutvikle fabrikken, og vi er stolte over at Halden Pharma ønsker å jobbe sammen med oss i LMI for å bygge en større og sterkere helseindustri i Norge, sier Skymoen.

Den gleden deler Managing Director Sebastian Heckerodt i Halden Pharma.

– Vi ser frem til å være et aktivt medlem i LMI, utvide nettverket for teamet i Halden Pharma og støtte andre medlemsselskaper. Målene fremover blir å få ytterliggere innsikt i det norske markedet og dele praksis fra den største farmasøytiske produksjonsenheten i Norge, sier Heckerodt.

Verdifull kompetanse

Halden Pharma er en viktig kontrakts- og utviklingsprodusent (CDMO) både i Norge og Europa.

– Halden Pharma tar nå steget fullt og helt over i kontraktsproduksjonsmarkedet, som en såkalt CDMO, Contract Development and Manufacturing Organization. Denne typer selskaper står for en stor del av produksjon og utvikling av legemidler, og flere av de større, norske legemiddelfabrikkene har de siste årene gått fra å produsere for et moderselskap til å være CDMOer. Dette er viktig kompetanse som Norge må få en skikkelig satsing på, slik at vi kan industrialisere produktene som er utviklet her hjemme, sier Skymoen.

Blant de 12 produsentene i LMIs medlemsmasse, er Halden Pharma den største fabrikken, med over 600 ansatte, og de besitter verdifull produksjonskompetanse i Norge.

Fabrikken sørger blant annet for toppmoderne produksjon av IV-poser, plastikk-ampuller og rør som bruker blow-fill-seal-teknologi.

Nye eiere

Halden Pharma, som tidligere var eid av Fresenius Kabi, ble i november 2023 kjøpt opp av den tyske Prange-gruppen. Prange-konsernet, sammen med datterselskapet Adragos Pharma, overtok fabrikken med utstyr og alle ansatte.

Før Prange-konsernet annonserte oppkjøpet, var det stor usikkerhet knyttet til fremtiden for den viktige hjørnesteinsfabrikken.

Norge og norsk legemiddelindustri har gode forutsetninger for å være ledende på dette området og skape konkurransefortrinn. 11 legemiddelprodusenter eksporterte i 2020 for 20 milliarder kroner.