Skymoen inn i HelseOmsorg21-rådet

I dag ble det nye HelseOmsorg21-rådet offentliggjort. LMIs Leif Rune Skymoen er blant de nye medlemmene, skriver HOD i en pressemelding.

Publisert 9. april 2024
NYTT RÅDSMEDLEM: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol forteller i dag i en pressemelding at LMIs Leif Rune Skymoen er nytt medlem i HelseOmsorg21-rådet. Her fra fremleggelsen av Helseberedskapsmeldingen.

– Jeg er glad vi nå har et nytt råd på plass. Når vi skal bygge fremtidens helse- og omsorgstjeneste trenger vi gode arenaer for dialog mellom det offentlige og næringslivet, mellom stat og kommune og mellom tjenestene våre og dem som bruker den. HelseOmsorg21-rådet fungerer svært godt for slik dialog og for initiativer på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i pressemeldingen.

HelseOmsorg21 er en nasjonal forsknings- og innovasjonsstrategi med et mål om å bidra til god folkehelse, effektive helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet, verdiskaping og næringsutvikling. HelseOmsorg21-rådet ble første gang oppnevnt i 2015 og skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene, det eneste i sitt slag på nasjonalt nivå. Forskningsrådet er sekretariat for rådet.

Før Skymoen, representerte Veronika Barrabes legemiddelindustrien. Før henne igjen satt Karita Bekkemellem i rådet.

Rådet består av sentrale folke fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner:

 • Leder er viserektor Per Morten Sandset, UiO, Oslo
 • Prorektor Toril Nagelhus Hernes NTNU, Trondheim
 • Rektor Pia Bing-Jonsson, USN, Åsgårdstrand
 • Direktør Guri Rørtveit, FHI, Oslo
 • Kommunaldirektør Magne Nicolaisen, Tromsø kommune, Tromsø
 • Avdelingsdirektør Mari Trommald, KS, Oslo
 • Leder og fastlege Marte Kvittum Tangen, Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Tynset
 • Viseadministrerende direktør Tom Christian Martinsen, St. Olavs hospital, Trondheim
 • Fagdirektør Bjørn Egil Vikse, Helse Vest, Haugesund
 • Leder Tarje Bjørgum, Abelia, Oslo
 • Partner og investeringsrådgiver Øivind Enger, Sarsia Seed, Bergen
 • Administrerende direktør Leif Rune Skymoen, LMI, Bærum
 • Daglig leder Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster, Stavanger
 • Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen, Oslo
 • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Oslo
 • Professor Esperanza Diaz, innvandrerhelse, UiB, Bergen