– Håper regjeringen raskt avklarer diabetes-pasienters tilgang til virksomme medisiner

– En utfordring om staten har hatt uforholdsmessig høyere utgifter ved kjøp av utenlandske pakninger av Ozempic, fordi regjeringen ikke har avklart finansieringen av Rybelsus, sier Tone W. Trøen (H) til MedWatch.

Publisert 16. april 2024