Nordmenn ønsker råd om legemidler fra farmasøyt 

Mange får ikke tid til å snakke om legemidlene sine med fastlegen og ville følt seg tryggere hvis en farmasøyt kontrollerte legemiddellisten deres, skriver Farmatid.

Publisert 16. april 2024