Skymoen i høring om nasjonal helse- og samhandlingsplan

Helse- og samhandlingsplanen peker på viktige områder for å sikre en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. LMI peker på tre områder hvor meldingen ikke går langt nok.

Publisert 16. april 2024

Administrerende direktør Leif Rune Skymoen møtte i Helse- og omsorgskomiteens høring om nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024-2027 (Meld. St. 9 2023–2024 – Vår felles helsetjeneste). I meldingen har regjeringen lagt frem sin plan for kortere ventetider og en felles helsetjeneste. Meldingen presenterer også regjeringens nye strategi for digitalisering i helse- og omsorgstjenesten og er nå til behandling i Stortingets helse- og omsorgskomité.

LMI mener meldingen peker på viktige områder for å sikre en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. Samtidig mener vi den på tre områder ikke går langt nok: helsedata, kliniske studier og voksenvaksinasjonsprogram.

Skymoen sa under dagens høring at vi i Norge har vært flinke til å klappe oss på skulderen og si at vi er unike når det kommer til helsedata, men at mange land nå har gått forbi oss.

– LMI mener det må satses kraftigere på å ta i bruk helsedata og at tiltakene må samles i en handlingsplan. Storbritannia har i sin Data Saves Lives-strategi samlet over 100 konkrete tidsbestemte forpliktelser og fulgt opp med milliardinvesteringer. Det er en god modell for en norsk handlingsplan, sa Skymoen.

I tillegg ønsker LMI at meldingen skal gå lenger på kliniske studier. Gjennom kliniske studier bidrar helsetjenesten til utprøving av nye medisiner, klinikere får erfaring med nye behandlinger og pasienter får tilgang til det nyeste, før de ellers ville gjort det. Antallet kliniske studier i Norge har gått ned over flere år, med bare ett hederlig unntak i 2022.

– Handlingsplanen for kliniske studier peker på en rekke tiltak for å snu denne trenden. Mange av de tiltakene er ikke ferdigstilt og den nåværende planen går ut i 2025, så det er viktig at det i oppfølgingen av helse- og samhandlingsplanen inkluderes en oppdatert og videreført handlingsplan for kliniske studier. Spesielt peker vi på behovet for at sykehusene har nok kapasitet til å gjøre kliniske studier og at muligheten til å tilby desentraliserte kliniske studier styrkes. Det gir verdier for alle. Aller mest for helsetjenesten, sa Skymoen.

Til slutt trakk Skymoen frem behovet for et voksenvaksinasjonsprogram.

– Det gis mye plass til forebygging i meldingen og det mener vi er bra og helt nødvendig for å ta ned presset på helsetjenesten. Men vaksinasjonsprogram – det vet vi at virker. Og vi vet at et voksenvaksinasjonsprogram har vært anbefalt av fagmyndigheter i en årrekke. Nå må vi få satt det i gang, avsluttet Skymoen.

Les hele høringsinnspillet fra LMI her

Se høringen på Stortingets nett-TV