Utforsket vinn-vinn for Halden Pharma og norsk helseindustri-satsing 

Halden Pharma tok nylig imot besøk fra virkemiddelaktørene for å lære mer om regjeringens satsing på helseindustri og virkemiddelapparatet i Norge.

Publisert 18. april 2024
Representanter fra virkemiddelapparatet nasjonalt og lokalt utforsket muligheter for vinn-vinn for Halden Pharma og norsk helseindustrisatsing.

Prange-gruppen tok nylig over fabrikken i Halden, og vil gjennom det nye selskapet Halden Pharma investere betydelig i fabrikken.

– Vi planlegger å investere både i fabrikken og i de ansatte. Derfor er vi interessert i å lære om norske myndigheters satsing på helse- og livsvitenskap og om virkemidlene. Sammen kan vi utforske mulighetene for vinn-vinn, for samarbeid og for at investeringen i fabrikken her kan gå enda fortere, sa Ian Cooper, CEO Halden Pharma, i det han tok imot en delegasjon med representanter fra virkemiddel- og støtteapparatet både nasjonalt og regionalt. 

LMI har vært en viktig katalysator for å bringe aktørene sammen for å utforske muligheter for samarbeid. Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og Eksfin presenterte seg og løftet fram relevante ordninger og utlysninger for Halden Pharmas ledere. Halden kommune, Halden næringsutvikling og Smart Innovation Norway deltok fra de lokale myndighetene og støtteapparatet. 

Vi planlegger å investere både i fabrikken og i de ansatte

Ian Cooper, CEO Halden Pharma

Eksisterende selskap avgjørende for å øke eksporten 

Regjeringen satser gjennom Veikartet og Hele Norge eksporterer på helseindustrien. SIVA har sammen med Forskningsrådet og Innovasjon Norge fått et oppdrag fra regjeringen om hvordan man skal øke produksjonen i Norge – og spesielt se på om det skal etableres en egen katapult for helse.  

En del av regjeringens satsing handler om å øke vertskapsattraktivitet – og å få internasjonale selskap til å investere i Norge, og det er nettopp det Prange-konsernet har gjort gjennom oppkjøpet av fabrikken og etableringen av Halden Pharma.  

Skal vi nå målet om å doble eksporten så raskt, må det skje gjennom de allerede etablerte store produsentene i Norge.

Monica Larsen, LMI

– Skal vi nå målet om å doble eksporten så raskt, må det skje gjennom de allerede etablerte store produsentene i Norge. Én utfordring er at dagens virkemidler i liten grad er rett mot å øke disse selskapenes konkurransekraft. Samtidig er det viktig at vi utnytter virkemidlene slik de nå er, og et møte som dette er derfor svært verdifullt. For at Veikartet skal levere må det følge med midler – og samtidig må industrien gi tydelig tilbakemelding om hva de trenger for å vokse, sier Monica Larsen, rådgiver i LMI.  

Vekst og skalering er en av de store utfordringene for norsk helseindustri, og flere av aktørene løftet fram virkemiddel som kan bidra til å skape vekst. Det som kjennetegner virkemidlene i det norske systemet, er høye krav til innovasjon og vekt på bærekraft. 

Det finnes også mange potensielle samarbeidspartnere lokalt, for eksempel innen it og KI – teknologier som kan muliggjøre raskere vekst i helseindustrien. For et selskap som Halden Pharma er kompetanseutvikling avgjørende – og selskapet fikk god informasjon om relevante norske utdanningsaktører og hvordan kommunen kan bidra til å ta imot utenlandske kompetanse slik at de trives og blir boende i området.  

Haldens Pharmas store fortrinn er kunnskapen om produksjon av sterile injeksjonsvæsker. Blant de 12 produsentene i LMIs medlemsmasse, er Halden Pharma den største fabrikken, med over 600 ansatte, og de besitter verdifull produksjonskompetanse i Norge. Fabrikken sørger blant annet for toppmoderne produksjon av IV-poser, plastikk-ampuller og rør som bruker blow-fill-seal-teknologi. 

Promotering gjennom den nye eksportsatsingen 

Halden Pharma er en viktig eksportaktør i norsk helseindustri, og eksporter 95 prosent av produktene som produseres ved fabrikken. Regjeringens eksportsatsing skal løfte fram norsk legemiddelindustri i utlandet. Innovasjon Norge inviterte Halden Pharma til å se på muligheten for hvordan denne nye satsingen kan være en ny døråpner inn i nye markeder og til nye kunder, også for Halden Pharma. Den nylig lanserte eksportsatsingen for helse er helt i begynnelsen av oppdraget for å promotere norsk helseindustri. Det hele sparkes i gang i midten av juni.