Frida Næss-Ulseth er ny rådgiver i LMI 

Frida Næss-Ulseth (35) er ansatt som rådgiver i LMI og skal jobbe med markedstilgang og finansiering av legemidler. Hun har kjent på kroppen hvor viktig tilgang til ny behandling er.

Publisert 22. april 2024

Næss-Ulseth er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU, og har blant annet jobbet som business strategy manager i Telenor og som rådgiver/konsulent i KPMG.  

Men da hun var gravid med sitt andre barn, ble hun rammet av brystkreft, og livet tok en ny vending. Etter å ha gjennomgått kreftbehandling i nærmere to år, følte hun et behov for å bruke erfaringen som kreftpasient til noe nyttig.  

– Jeg engasjerte meg da i et selskap som heter PubGene og har sammen med deres team utviklet konseptet Coremine Vitae. I 2022 ble Coremine Vitae spunnet ut til et eget selskap med det formål å videreutvikle og produsere persontilpassede evidensbaserte biomedisinske rapporter til pasienter og onkologer, forteller Næss-Ulseth. 

– Tilgangen nye legemidler kan være avgjørende

Hun har siden da vært daglig leder i selskapet, der et team bestående av leger, molekylærbiologer og bioinformatikere gir kreftpasienter oversikt over standardbehandling i Norge og internasjonalt, forklarer dem hva biomarkører kan bety for dem og gir pasientene en oversikt over kliniske studier som kan være aktuelle, både nasjonalt og internasjonalt.  

Den daglige dialogen med pasienter som står midt oppe i sin kreftbehandling har satt spor og ytterligere vekket hennes engasjement for tilgang til legemidler.  

– Jeg ser hvordan tilgangen til nye legemidler kan være avgjørende for deres overlevelse og livskvalitet. Jeg har på nært hold sett hvordan kreftpasienter kjemper for tilgang til livreddende medisiner som ikke er tilgjengelige i Norge ennå. Dette har gitt meg en dyp forståelse for viktigheten av å jobbe for å forbedre tilgangen til nye legemidler og for å påvirke systemene og rammevilkårene som styrer denne tilgangen, sier Næss-Ulseth. 

Vil styrke laget

Den 3. juni starter hun i stillingen som rådgiver i LMI, og skal blant annet jobbe tett med seniorrådgiver Karoline Knutsen.

– Jeg ser frem til å få Frida med på laget. Hun utpekte seg tydelig gjennom prosessen og vil være viktig i LMIs videre arbeid med å sikre markedstilgang og finansiering av nye produkter, sier Knutsen.

Næss-Ulseth tar over for Katrine Bryne, som har takket ja til en stilling som governmental affairs manager i AbbVie. Bryne forlater LMI 1. mai etter til sammen 9 år i bransjeforeningen.  

Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, ser frem til å få Næss-Ulseth med på laget.  

– Vi har en god helsetjeneste i Norge. Men vi må bli flinkere til å ta i bruk nye legemidler og vaksiner. Det er en investering i folks helse. Og god samfunnsøkonomi. Frida vil med sin kapasitet og erfaring bli en nøkkelperson for LMI i dette arbeidet. Vi gikk bredt ut, og har hatt en grundig rekrutteringsprosess, med aktive bidrag fra både LMI-styret og eksterne ressurser. Jeg er glad for å se det dyktige LMI-teamet utvikle seg og for å ha Frida med på laget, sier Skymoen.

Næss-Ulseth bor med mann og to barn på Ris i Oslo, og på fritiden liker hun å tilbringe tid med familie og venner, jogge, løpe orientering og gå på ski. Hun er såpass over gjennomsnittet opptatt av persontilpasset medisin at hun oppgir det som en av sine fritidsinteresser.