Beslutningsforum sa ja til legemidler mot  prostatakreft – utsatte benmargskreftbehandling 

To nye legemidler mot prostatakreft er innført, mens innføring av Tecvayli mot benmargskreft er utsatt fordi Beslutningsforum trenger mer tid til å utrede saken, skriver Dagens Medisin.

Publisert 23. april 2024