Slankemedisin kan kanskje gjera det lettare å bli gravid

Det går rykte om uventa graviditetar blant kvinner som har brukt medisinar som Ozempic og Wegovy. Farmasøyten trur dei kan stemma, skriver Forskning.no.

Publisert 23. april 2024