Sykehusinnkjøp innfører strengere klimakrav

Regjeringen ønsker å stramme inn kravene til utslipp og materialbruk for leverandørene til helsesektoren i tråd med britisk og amerikansk praksis, skriver MedWatch.

Publisert 24. april 2024