Eli Lillys fedme- og diabetesmiddel gitt i multidosepenn godkjent i Europa

Europakommisjonen har nylig gitt markedsføringstillatelse til Eli Lilly for fedme- og diabetesmiddelet Mounjaro i form av en multidose-penn. Selskapet vurderer nå nye markeder i Europa, skriver MedWatch.

Publisert 25. april 2024