Legeskepsis svekker utbredelsen av Alzheimers-legemiddel i USA

Amerikanske leger er kritiske til effektivitet, kostnad og risiko knyttet til legemidlet Leqembi, som skal bremse utviklingen av Alzheimers, skriver MedWatch.

Publisert 25. april 2024