Oppfylling av fedmemiddel-lagre påvirket Navamedics kvartal

Oppbygging av lagrene med selskapets fedmemiddel ga relativt flate inntekter for Navamedic i første kvartal, skriver MedWatch.

Publisert 30. april 2024