Farmasistudenter lærte om legemiddelovervåking i praksis

Sju studenter fra farmasiutdanningen ved Universitetet i Oslo har hospitert hos Sanofi, Novartis og MSD og lært om bivirknings- og legemiddelovervåkning i praksis.

Publisert 6. mai 2024
Studentene Alesia Finstad og Yara Raffea hospiterte hos Sanofis Patient Safety-team Kjersti Viken, Therese Velle og Catherine Nguyen.

Det var universitetet som tok kontakt med LMI og lurte på mulighetene for 2-dagers hospitering, og henvendelsen gikk videre til LMIs gruppe for regulatory og pharmacovigilance. Pharmacovigilance-entusiastene i firmaene var ikke vanskelige å be.

– Vi kastet oss entusiastisk over muligheten, og det har vi ikke angret på. Studentene var engasjerte og stilte gode spørsmål. Hospiteringen ga oss muligheten til å bidra til at morgendagens legemiddeleksperter forstår industriens rolle i å sørge for trygge legemidler, sier Kjersti Viken, leder for  legemiddelovervåkning i Sanofi Norge og Nord-Europa.

Studentene tar masterkurset FARM5220 Farmakoepidemiologi og legemiddelovervåkning i praksis, som blant annet går ut på å «jobbe med reelle og dagsaktuelle problemstillinger for legemiddelmyndigheter og legemiddelindustri, og tilegne seg grunnleggende kunnskaper for å studere og vurdere nytte opp mot risiko for legemidler.»

De sju studentene fikk lære litt om de respektive firmaene de hospiterte hos. De fikk også en innføring i PV-systemers oppbygging, og var innom alt fra  bivirkningsrapportering og litteraturovervåking til Risk Management og Post Authorization Safety Studies. Studentene fikk også prøve seg på grubleoppgaver og workshops.

– Studentene viste stor interesse for jobbmuligheter i legemiddelindustrien, og de fikk også snakket med farmasøyter i andre funksjoner i selskapene våre i pausene og fikk en smakebit på deres arbeidsoppgaver, sier Viken.  

Etter positive tilbakemeldinger fra både studenter og firmaer ligger det an til at firmahospitering blir et fast innslag i kurset framover.

Studentene Noura Fanadi og Kristina Julija Knisenko (foran) hospiterte hos Novartis’ Patient Safety-team Bjørg-Marie Østvold, Medina Sistek, Helene Vu og Ingrid Sofie Larsen.
Studentene Lavin Kadir og Maria Tuyet Nhi Nguyen (foran, på hver sin side av bordet) hospiterte hos MSDs Patiens Safety-team Berit Stensland og Kristine Fonneland.