Stadig færre får eller dør av kreftsykdommen: Dette peker OUS-legen på som årsakene

Årlig for rundt 300 unge kvinner livmorhalskreft i Norge, og innføringen av screeningprogram og HPV-vaksinasjon har hatt bidratt til å redusere antallet nye tilfellet. For de som blir rammet er radiokjemoterapi og kirurgi sentrale behandlinger,...

Publisert 6. mai 2024