Nytt partnerskap mellom Novo Nordisk Foundation, Wellcome og Gates Foundation

De tre stiftelsene har offentliggjort et nytt partnerskap som skal støtte viktig forskning og utvikling innen global helse – med særlig tyngde på løsninger som er tilgjengelige i lav- og mellominntektsland.

Publisert 7. mai 2024
Illustrasjonsfoto. Adobe Stock

Hver av de tre organisasjonene har forpliktet seg til å bidra med 100 millioner dollar, til sammen rundt 3,2 milliarder kroner. I første omgang skal pengene gå til å finansiere løsninger som kan adressere klimaendringenes konsekvenser for folkehelsen, bidra til håndteringen av smittsomme sykdommer og antimikrobiell resistens (AMR), samt skape en større forståelse av samspillet mellom ernæring, immunitet og sykdom, heter det i en pressemelding. Initiativet ble offentliggjort i forbindelse med Novo Nordisk Foundations Global Science Summit i Danmark denne uken.

– Ved å samle våre organisasjoners betydelige erfaring og unike ekspertise – på tvers av forskning, teknologi og innovasjon – kan vi skape fremskritt som ellers ikke hadde vært mulige. Jeg er spesielt begeistret for muligheten til å bryte ned barrierene mellom innsatsområder som ofte står hver for seg, og å støtte utviklingen av innovative løsninger som kan forbedre og redde liv, uttaler Mads Krogsgaard Thomsen, administrerende direktør i Novo Nordisk Foundation, i pressemeldingen.

Røttingen: Vi trenger et globalt samarbeid mer enn noensinne

John-Arne Røttingen

Norske John-Arne Røttingen er administrerende direktør for Wellcome Trust.

– Vi står overfor betydelige utfordringer i forhold til å beskytte og forbedre fysisk og mental helse, noe som forsterkes av de enormt store ulikhetene på globalt plan. Løsninger finnes i vitenskapen. Vi har sett dette gjennom historien og har selv opplevd utrolige fremskritt som har reddet og forbedret liv. I dagens komplekse verden overlapper helseutfordringene i økende grad hverandre, og vi trenger et globalt samarbeid mer enn noensinne for å skape en friskere fremtid. Jeg ser frem til den spennende, innovative forskningen som dette partnerskapet vil føre til. Ved å samarbeide med Novo Nordisk Foundation og Gates Foundation kan vi heve ambisjonene og slå sammen ressurser og nettverk for å finne nye måter å fremme global helseforskning på – særlig for den delen av befolkningen som har de største behovene, sier Røttingen.

Om de tre stiftelsene

Novo Nordisk Foundation har eksistert siden 1922, og har nylig feiret 100 årsjubileum.

Wellcome Trust ble etablert i 1936, etter ønske legemiddelutvikler Henry Wellcomes uttalte i sitt testamente. Pengene han testamenterte kom fra legemiddelbedriften han hadde bygget opp over 50 år.

Bill & Melinda Gates Foundation ble grunnlagt av Bill og Melinda Gates i 2000. Stiftelsens primære mål er forbedre grunnleggende helsetjenester og redusere ekstrem fattigdom globalt.