Til Danmark for å lære om TakeBack-prosjektet

Et prosjekt som samler inn og gjenvinner injeksjonspenner har redusert 25 tonn plast i Danmark og er klar for å skalere. En nordisk delegasjon besøkte Zirq Solutions og Novo Nordisk for å lære mer om...

Publisert 7. mai 2024
Fra lineær til sirkulær: Delegasjonen med deltakere fra legemiddelindustrien, apotekforeningene og innkjøpsmyndigheter i Sverige Danmark, Island og Norge besøkte Zirq Solutions.

Novo Nordisk, Merck, Lilly og Sanofi har gått sammen om prosjektet der brukerne i flere land kan levere inn injeksjonspenner på apoteket, slik at de kam gjenvinnes i Danmark.

Den norske delen av delegasjonen bestod av Kristin Svanqvist, Merck, Tore Reinholdt, Apotekforeningen, Birgitte Lloyd, Farmaceutene, Laila Pagh-Skov, Sykehusinnkjøp, Sara Hauge, Novo Nordisk og Åse Solberg, LMI.

Fra lineær til sirkulær – «Closing the loop”
Injeksjonspennene gjenvinnes av Zirq Solutions, et selskap i NG Group, som er et av Nordens ledende selskap innen gjenvinning og sirkulære løsninger.

En særegen utfordring for gjenvinning av medisinsk utstyr er kontaminering. Zirq Solutions har utviklet en teknologi som fjerner bakterier og medisinrester fra injeksjonspennene. En tredjepart verifiserer at det er rent, før pennene er klare for mekanisk gjenvinning. Selve teknologien, som ikke benytter kjemikalier eller gir utslipp, er nå under patentering.

– Det er svært utfordrende å gjenvinne materiell fra helsesektoren. Vi liker å finne løsninger på de virkelig vanskelige utfordringene, og å bidra til å redusere plastbruken. Det er mye å vinne på å gjenvinne 70 prosent av et produkt som det finnes så mange av som disse pennene. Målet vårt er å hente ut så mye materialer og av så høy kvalitet som mulig, og vi har tro på at vi kan levere tilbake plast i så høy kvalitet at den kan brukes på nytt i penner. Da har vi «closed the loop», sier Thomas Mørch, CEO Zirq Solutions.

Fra pilot til systemisk forandring
For legemiddelselskapene i prosjektet er det å bruke gjenvunnet materiale til penner også det endelige målet, men på veien dit handler det om å ta et ansvar for at plastpenner ikke havner på deponi.

Novo Nordisk alene produserer 800 millioner penner, og gjennom prosjektet samles det nå inn penner fra Frankrike, UK og Tyskland i tillegg til Danmark. Målet for prosjektet var å samle inn 25 prosent av alle injeksjonspenner i Danmark. Et mål som er innen rekkevidde, for prosjektet kan vise til tall som viser at innsamlingsgraden forrige måned var oppe i 27 prosent.

– Vi ønsker å skalere dette prosjektet fra en pilot til å bli et større system med flere partnere. Det betyr at vi også må se på noen regulatoriske barrierer, og en omlegging til å designe produkter som kan gjenvinnes, sier Niels Otterstrøm, Head of ReMed Programme i Novo Nordisk.

Innsamlingen gjøres via apotekene. Det er en frivillig ordning, og apotekerforeningen i Danmark er svært positiv. Niels Otterstrøm understreker at samarbeidet med Apotekerforeningen og pasientorganisasjonene har vært avgjørende for at prosjektet har en så høy innsamlingsandel.