Ber kreftlegene ta i bruk ny blærekreft-medisin som dobler overlevelsen

En svært effektiv legemiddelkombinasjon mot blærekreft er ennå ikke godkjent i hverken Europa eller Norge. Muligheten for «off-label»-bruk er likevel åpen en liten stund til: – Men tidsvinduet er i ferd med å lukke seg,...

Publisert 8. mai 2024

Les saken på healthtalk.no