Studie: Vaksinasjon ga 82 prosent reduksjon i RS-innleggelser hos spedbarn

Foreløpige data fra en populasjonsbasert studie, viser god effekt av nirsevimab når det gjelder å forhindre sykehusinnleggelser. Det melder Dagens Medisin.

Publisert 8. mai 2024

Les saken i Dagens Medisin