Kurs om kliniske studier

NorTrials og NorCRIN har utviklet et e-læringskurs om kliniske studier, beregnet for sykehuspersonell og - ledere.

Publisert 14. mai 2024

Kurset er et nybegynnerkurs, siden kliniske studier ikke er noe man lærer mye om i lege- og sykepleierutdanningen. Hensikten er å gi en kort og oversiktlig og overordnet innføring i begreper og roller.

Temaene som tas opp er blant annet:

•             Hva er kliniske studier?

•             Ulike typer studier

•             Hvorfor skal sykehusene gjøre kliniske studier?

•             Budsjett, økonomi og avtaler

•             Hvordan er det å jobbe med kliniske studier?

Kurset er gratis og åpent for alle, og tar ca. 15 minutter å gjennomføre. Det består av korte avsnitt og videosnutter, og inneholder kun informasjon – ingen tester eller spørsmål som må besvares.

Tips gjerne noen som kan ha nytte av å lære litt om kliniske studier.

Ta kurset her