Eli Lilly med lovede data for tirzepatid i behandling av MASH

Diabetes- og fedmemolekylet tirzepatid kan i fremtiden bli en behandling for leversykdommen MASH, skriver MedWatch.

Publisert 11. juni 2024