LMI i Arendalsuka

Her er en oversikt over årets happening, med LMIs møter og våre medlemmers møter.

Publisert 19. juni 2024

«Partnermøtene»:

Vi gjentar fjorårets suksess, med tre møter – ett for hver pilar i strategien. Mange av våre medlemmer er med som partnere på de tre møtene.  


Tema: Venterommet – har vi rett resept?
Når: Tirsdag kl 09.30-11.00
Hvem: LMI med partnere/Kreftforeningen/FFO
Program: Venterommet – har vi rett resept?

Tema: Sosial samling for LMI-partnere og eksterne inviterte innen helse og helsenæring
Når: Tirsdag fra kl 18.00

Tema: Veikart og eksportsatsing på helseindustrien – hva nå?
Når: Onsdag kl 10.00-11.30
Hvem: LMI med partnere/NHO/LO
Program: Veikart og eksportsatsing på helseindustrien – hva nå?

Tema: Dine og mine helsedata er nøkkelen til en bedre fremtid, hvorfor satser vi ikke mer på å bruke dem?
Når: Torsdag kl 14.00-15.30
Hvem: LMI med partnere/HelseOmsorg21-rådet
Program: Dine og mine helsedata er nøkkelen til en bedre fremtid, hvorfor satser vi ikke mer på å bruke dem?

Vaksinegruppa:

Tema: Hvilke ambisjoner har vi for et voksenvaksinasjonsprogram?
Når: Tirsdag kl 12.00-13.30
Hvem: LMIs vaksinegruppe
Program: Hvilke ambisjoner har vi for et voksenvaksinasjonsprogram?

I tillegg deltar LMI i:

Tema: Fremtidens kreftbehandling: har vi forstått at krisen faktisk kommer?
Når: Tirsdag kl 08.15-09.15
Hvem: Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, Legemiddelindustrien, Johnson & Johnson, MSD Norge, AstraZeneca Norge
Program: Fremtidens kreftbehandling: Har vi forstått at krisen faktisk kommer?

Andre relevante møter:

Tirsdag kl 16.00-17.30: Flere pasienter i Norge må få tilgang til utprøvende behandling! Flaskehalser og muligheter.
NorTrials

Tirsdag kl 14.00-1530: Building a collaborative ecosystem for sustainable healthcare innovation
AmCham

Tirsdag kl 12.00-13.00: Kliniske studier – tar vi de rette grepene?
Inven2, RadForsk (GSK medvirkende)

Torsdag kl 10.15-11.15: Hvordan tiltrekke oss de store internasjonale aktørene innen kreft og helse?
RADFORSK Investeringsstiftelse, Oslo Science Hub (Thermo Fisher medvirkende)Våre medlemmers møter:

Tirsdag:

Kl 11.00-11.55: Overgangsalderen og arbeidsplassen: Tid for kompetanse og åpenhet
Astellas Pharma Norway

kl 13.00-14.00: Stillesitting og inaktivitet er den nye røykingen: vi må forebygge nå!
AbbVie/Novartis/Aktiv mot kreft

Kl 13.00-13.55: Hvordan kan helseinnovasjoner bidra til en mer bærekraftig offentlig helsetjeneste?
Takeda

Kl 14.00-15.00: Mangelen på arbeidskraft øker– hvordan tilrettelegger vi for å få kreftoverleverne tilbake i jobb?
Sammen med Bristol Myers Squibb, Amgen, Novartis og Roche inviterer Kreftkompasset

Kl 15.30-17.00: Hva vil ungdomspartiene i helsepolitikken?
Sanofi

Onsdag:

Kl 12.30-14.00: Norske helsedata – barriere eller mulighet?
Abbvie, Oslo Science City, Universitetet i Oslo

Kl 13.00-13.45: Fremtidens øyehelse: Hvordan håndterer vi at stadig flere får øyesykdommer?
Specsavers, Norges Blindeforbund, Sponsor: Roche Norge

Kl 15.00-15.55: Skal postnummeret ditt påvirke hvor god helsehjelp du får?
Pfizer Norge

Kl 1330-1430: Blå resept på anbud: Hva vil det bety for pasientene?
SMB Norge, Boehringer Ingelheim, Novartis, Sanofi, AztraZeneca

Torsdag:

Kl 15.00-1545: Behandlingsrulett for hjertepasienter
LHL, Novartis