Legemiddelforbruket øker jevnt

Forbruket av legemidler økte i fjor med 3,3 prosent fra året før. Reseptfrie legemidler utgjør 9,2 prosent av salget, skriver HealthTalk.

Publisert 28. juni 2024