Arendalsuka 2023 – oversikt over arrangementer

Oversikt over arrangementer som er relevante for, og/eller arrangert av legemiddelindustrien.

Publisert 7. august 2023

Mandag 14. august

Kl. 12.00 – 13.30: Norske bærekraftsutfordringer: – Deltakelse, forbruk og sosial ulikhet (BUA og Novo Nordisk), Clarion Hotel Tyholmen.

Kl 14.10 – 15.30: Multinationals in Norway: Patients, innovation & profit (American Chamber of Commerce)

Tirsdag 15. august

Kl. 08.00 – 09.00: Fremtidens kreftbehandling (Oslo Cancer Cluster, Kreftforeningen, Legemiddelindustrien (LMI), Janssen Norge, MSD Norge, AstraZeneca Norge), Clarion Hotel Tyholmen.

Kl. 08.30 – 10.00: Nye legemidler: Hvordan gjør vi de vanskelige prioriteringene? (Helse Midt-Norge RHF, Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF, Helse Nord RHF), Clarion Hotel Tyholmen Sal B

Kl. 09.00 – 09.45: Frokostmøte: Arven som smerter – legen som selv ble pasient og arvet kronisk migrene av sin mor. (AbbVie), Hjerneteltet, Rådhuskaia (Rådhusgaten) ved Tyholmen

Kl. 10.00 – 10.45: Folkehelse på anbud? (AstraZeneca, Novartis, Boehringer Ingelheim, Bayer og LMI),
Symposium

Kl. 10.00 – 11.20: Hva vil ungdomspartiene i helsepolitikken? Ungdomspartienes toppledere tar helsedebatten, (Sanofi), Arendal kino

Kl. 10.15 – 11.00: Sjeldenfeltet skal endres og utvikles for en ny tid. Tar vi utfordringen? (Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)), Hjerneteltet

Kl. 11.00 – 11.45: Er ikke behandlingstilbudet for kreftpasienter i Norge godt nok? (SMB Norge, Alivia Kreftforsikring, Norwegian Underwriting Agency), Steenhuset

Kl. 12.00 – 13.15: Hvordan bygge helseindustri i Norge – anbefalinger fra de som har gjort det før, (Inven2, RadForsk), Thon hotel Arendal

Kl. 12.00 – 13.30: Voksenvaksinasjonsprogram: Hvor lenge har kommunene råd til å vente? (LMI), Thon hotel Arendal

Kl. 13.00 – 13.45: Samtale med helseminister Ingvild Kjerkol, (EHiN), Bankgården

Kl. 13.00 – 13.45: Helsedata på tvers av grensene: Økt livskvalitet og mer effektivt helsevesen, (Nordisk Ministerråd, Nordic Innovation), Nordens telt

Kl. 13.30 – 14.30: Prioritering – hva ble realpolitikken for sjeldne sykdommer?​ (Koalisjonen for sjeldne sykdommer), Rederikontoret

Kl. 14.00 – 15.00: Legemiddelmangel – store muligheter for norsk helseindustri (Elverum Vekst, Prosjekt «Senter for beredskap- og helseindustri», Innlandet fylkeskommune), Impact Hub Agder Arendal, LMI deltar i samtale

Kl. 14.00 – 15.00: Eggdonor søkes! (Merck Norge), No1 Sportsbar

Kl. 14.00 – 15.30: Kliniske studier – hvordan sikre varig vekst? (Inven2, RadForsk), Thon hotel Arendal

Kl. 14.30 – 15.30: Medisinsk innovasjon etter Inflation Reduction Act, (Oslo Cancer Cluster, Abbvie, Photocure), Clarion Hotel Tyholmen Sal A

Kl. 15.00 – 16.30: Den opplyste pasient – hvem har ansvar og hvem kan bidra?​ (Legemiddelindustrien (LMI), Apotekforeningen), Clarion Hotel Tyholmen Restauranten

Kl. 16.00 – 17.00: Overgangsalderen – Sykelig eller normal? (Astellas Pharma Norway), No1 Sportsbar

Onsdag 16. august

Kl. 08.00 – 09.00: Migrene og samfunnsmessige gevinster av bedre hodepineomsorg, (Hodepine Norge, Novartis, Pfizer), Clarion Hotel Tyholmen Restauranten

Kl. 10.00 – 11.00: Hvor er hensynet til de pårørende i prioriteringsdebatten, (Pfizer AS), Clarion Hotel Tyholmen Sal B

Kl. 10.00 – 11.30: Nye internasjonale retningslinjer: «En mer helhetlig tilnærming til diabetes type 2?», (Boehringer Ingelheim Norge, Abbott Diabetes Care AS), Clarion Hotel Tyholmen Lille Torungen

Kl. 10.00 – 11.30: Veikart og verdikjeder viktige verktøy for å realisere potensialet i ny norsk helsenæring, (Veksthuset for verdiskaping, Universitetet i Oslo, Aleap, The Life Science Cluster, LMI, HelseOmsorg21-rådet), Thon hotel Arendal

Kl. 10.15 – 11.00: Samfunnskostnader ved MS i Norge, (MS-forbundet, Menon Economics), Hjerneteltet

Kl. 10.30 – 12.00: Er det å investere i helsenæring medisinen helse-Norge trenger? (RADFORSK Investeringsstiftelse, LMI, Janssen, Novartis, Norway Health Tech), Clarion Hotel Tyholmen Sal A

Kl. 11.30 – 12.30: Sammen om fremdriftsrettet plan for helse-Norge. Effektive løsninger for daglig drift og beredskap, (NHO Geneo), MØR biffhus

Kl. 12.30 – 14.00: Venterommet – Hvorfor må vi vente på livsviktig behandling? (Kreftforeningen, FFO og LMI med partnere), Clarion Hotel Tyholmen Sal A

Kl. 15.30 – 17.00: Fremtidens helsetjenester: Utgift eller investering? (Bristol Myers Squibb), Rederikontoret

Kl. 16.30 – 17.30: Kan persontilpasset medisin bidra til å løse ressurskrisen i helsetjenesten? (CONNECT – Norwegian Cancer Precision Medicine Implementation Consortium), Clarion Hotel Tyholmen Sal A

Kl. 18.30 – 19.30: Dr Google og influensere: Helsebringende og helseskadelig helseinformasjon i den digitale sfæren, (Norsk Helseinformatikk), Clarion Hotel Tyholmen Sal B

Torsdag 17. august

Kl. 09.00 – 10.00: Fra autoritær ekspert til lydig byråkrat? Et debattmøte om helsepersonells autonomi. (Dagens Medisin), Clarion Hotel Tyholmen Sal A

Kl. 09.00 – 10.00: Samvalg – fra ord til handling! (Takeda Norge), Clarion Hotel Tyholmen

Kl. 10.30 – 11.30: Er vi klare for den neste pandemien? (Pfizer Norge), Clarion Hotel Tyholmen

Kl. 14.00 – 15.30: Trenger Norge kompetanse innenfor området nukleærmedisin?, (Universitetet i Oslo, MN-fak, Inven2, Agilera Pharma), Clarion Hotel Tyholmen

Kl. 14.30 – 16.00: Livsviktig eksportsatsing – en lansering av partnerskap for helseteknologi og livsvitenskap, (Legemiddelindustrien (LMI), NHO, LO, Abelia, HO21-rådet, 19 av LMIs medlemsselskaper), Clarion Hotel Tyholmen Sal A

Kl. 17.45 – 18.30: Snart 1000 dagers ventetid på livsviktige medisiner, (Epilepsiforbundet, Oslo universitetssykehus, avdeling for Kompleks Epilepsi (SSE)), Hjerneteltet