Gruppe for fiskehelse

LMIs medlemsselskaper innen fiskehelse bidrar blant annet med forskning og utvikling innenfor vaksiner og legemidler til fisk. Basert på kunnskap fra norsk laksenæring utvikler de høyteknologiske produkter for økt dyrevelferd til et globalt marked.

Publisert 19. mai 2023

Medisinske nyvinninger fra legemiddelindustrien har bidratt til å begrense negative effekter av fiskesykdommer, og til å skape en stor næringsvirksomhet.

Medlemmer:

Hanne Christophersen, Zoetis (leder)

Marie Egenberg, Zoetis

Geir Olav, BMK Genetics

Hans Petter Kleppen, ACD Pharmaceuticals

Lene Høgset, MSD

Paul Negaard, Elanco

Sindre Rosenlund, BMK Animal Health

Ramona Melanie Eichenberger, LMI

Monica Larsen, LMI (koordinator)