Introduksjon til kliniske studier

Om utprøvende behandling:

Informasjon til pasientorganisasjoner om kliniske studier

Om utprøvende behandling:

Hvordan utvikler man nye legemidler?

Det første steget i utviklingen av nye legemidler er å finne og lage et stoff som man tror kan ha effekt på en sykdom eller et symptom. Dette skjer ved å teste stoffet på celler, vev og forsøksdyr i forskningslaboratorier. Hvis resultatene av disse testene er lovende, testes stoffet så på effekt og sikkerhet på mennesker i kontrollerte studier. Dette skjer kun etter tillatelse fra etisk komité.

De fleste stoffene som testes ut, forkastes før de kommer til klinisk utprøving blant pasienter. Bare én av mange tusen stoffer tas i bruk i vanlig klinisk praksis.

Hva er en klinisk studie?

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er forskning på effekten av nye legemidler eller nye behandlingsmetoder, og på om bivirkningene er akseptable (Kilde: HelseNorge).
Noen kilder til mer informasjon:

Hvor finner jeg informasjon om planlagte, pågående og gjennomførte kliniske studier?

Det er flere kilder til informasjon om pågående kliniske studier i Norge, men ingen samlet oversikt over alle studier både fra akademia og legemiddelindustrien. Universitetssykehusene har felles plattform slik at du ved å søke på en sykdom vil se hva som pågår av studier hvor. HelseNorge databasen har en tilsvarende funksjon.

Finn en klinisk studie:

Hva innebærer det å delta i en klinisk studie?

Som deltagere i en klinisk studie vil du få mer tid sammen med legen og studie sykepleier annet helsepersonell. Du vil ofte få tettere oppfølgning og potensielt tilgang på nye medisiner flere år for de evt blir tilgjengelig for allmenheten. Du vil måtte signere et samtykke, følge prosedyrene for studien, møte til avtalt tid og følge behandlingen. Du har blant annet rett til å trekke deg fra deltakelse, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien.

Nyttige lenker:

Tre grunner til å være med i kliniske studier

  1. Tilgang til nye behandlingsmetoder før de er tilgjengelige for alle.
  2. Tett oppfølging av studielege og studiesykepleier
  3. Selv om den nye behandlingsmetoden viser seg å ikke hjelpe deg som deltaker, så kan resultatene fra studien hjelpe andre pasienter med samme sykdom- en gang i fremtiden.

Rapport: Studier til pasienters beste

Sammen med Helse Bergen laget LMI en rapport om kliniske studier, ment for pasienter. Les den gjerne her. #SpørOmKliniskeStudier