Brukermedvirkning i praksis: hvordan kan vi samarbeide for å bedre helsetjenesten på pasienters premisser?

  • 30. Nov 2020
  • 12.00-13.30
  • Påmelding er stengt